Priser

Priser og betalingsbetingelser

Gratis - (muligvis)
Vi er glade amatører og skal ikke leve af vores musik. Hvis jeres arrangement eller fest passer med den slags musik vi spiller, så kommer vi gerne og spiller for jer et par timer eller tre. Eneste betingelse er, at I hjælper med at bære instrumenter ind og ud. Opsætning klarer vi selv.


NB! Vores transportudgifter skal altid dækkes, jfr. nedenstående kørselspris. Vi vil gerne spille gratis, men vi vil dog ikke have udgifter ud af det.



Tilbuddet om gratis underholdning gælder ikke for offentlige arrangementer. Her gælder vores normale timepriser.


Normal timepris
Duo (Birgit & Steffen)                          400 kr
Trio (Birgit, Birgitta & Steffen)       600 kr



Opsætning og nedtagning
I alt             400 kr

Kørsel
Pr. km             2,50 kr
(fra Kongerslev v/Aalborg)


Betalingsbetingelser
- Ved booking betales kr. 500 i depositum
- Restbeløb betales når vi ankommer til spillestedet